Как да участвам?

        т.1 За участие в теглене на Седмични награди:

Стъпка 1: Купи дамски превръзки или ежедневни превръзки MOLPED (независимо от вида и опаковката) на обща стойност минимум 3 лв. с ДДС. Необходимо условие е закупуването на продукт/и с марката MOLPED на общата стойност от не по-малко от 3лв. с ДДС да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер и стойността и номера на касовата бележка на интернет страницата www.molpedpromo.bg

При регистрацията участникът задължително трябва:

-да въведе номера на касовата бележка
-да въведе общата сума от закупените дамски/ ежедневни превръзки MOLPED
-да въведе валиден мобилен номер
-да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.molpedpromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.molpedpromo.bg

        т.2 За участие в теглене на Голяма награда:

Стъпка 1: Купи дамски превръзки или ежедневни превръзки MOLPED (независимо от вида и опаковката) на обща стойност минимум 5 лв. с ДДС. Необходимо условие е закупуването на продукт с марката MOLPED на общата стойност от не по-малко от 5лв. с ДДС да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка на интернет страницата www.molpedpromo.bg

При регистрацията участникът задължително трябва:

-да въведе номера на касовата бележка
-да въведе общата сума от закупените дамски/ ежедневни превръзки MOLPED
-да въведе валиден мобилен номер
-да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.molpedpromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.molpedpromo.bg

Тегленето на голямата награда ще бъде след края на Играта на 15.02.2021г.